avatar

Гарын авлага / хуулийн ангийн оюутнуудад зориулсан /

2011-3-27, 09:13
2010- 2011 оны хичээлийн жилд хуулийн ангийн оюутнуудад зориулсан хуулийн нэр томьёо, эх сэдэв, товчилсон нэр томьёог хэрхэн тайлж унших англи хэл дээр байгаа хууулийн болон эрх зүйн мэдээ мэдээллүүдийг багтаасан гарын авлага гаргахаар бэлтгэл ажлын хүрээнд явж байна. Та бүхэн гарын авлагат оруулахыг хүссэн мэдээ мэдээлэл, санал хүсэлтээ блогори  дамжуулан тавина уу. 
...
avatar

Багшийн судалгааны сэдвүүд

2011-3-27, 09:04
1. Techniques on using adverbial clause and common used subordinating conjunctions, types of adverbial clauses in Mongolian and English languages
2. Haйруулга зүйн яруу илэрхийллийн аргуудыг орчуулах зарим асуудалд / ХУИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан сэдэв/
3. Найруулга зүйн яруу илэрхийллийн аргуудыг орчуулах асуудал монгол англи хэлний харьцуулсан судалгаа / Докторантурын судалгааны сэдэв /
4, A comparative study on educational problem of multicultural family /in case of Mongolian relation and family/ 


...
avatar

Багшийн бүтээл / одоо судлагдаж байгаа /

2011-3-27, 09:00
idiomatic-dormant